Tài Yĭ

Tai Yi
Ljuset som läker livet

Ljuset som läker livet

© Bild: Tomas von Walden

Hur olyckligt är det inte att de flesta människor bara fokuserar på det som finns utanför dem själva istället för att fokusera på Hjärtat och sitt Inre.
När man fjärmar sig från det så överger man sitt ursprung för att jaga något annat.
De flesta förstår inte att man ignorerar det äkta det naturliga och därför får man det svårt att förändra. Vissa har kristallklara kunskaper och vet, men i praktiken så är man ovillig att förändra.
Därför inser man inte vad man gör mot sig själv, sin omgivning, man utarmar tillgångar för att på sätt inbilla sig att man har det bra och är lycklig.
För att lära sig att fokusera på Hjärtat och det Inre får man inte förirra sig bort från sina personliga erfarenheter, för att forma järn behövs ett städ.
Vi behöver vända oss inåt för att anpassa det till vår personliga situation och vi får inte spara på kraften för att praktisera det.

Var och en av oss måste rätta till vår ”Inre” natur och vårt ”Öde” och älska andra som vi älskar oss själva och undvika att offra vår liv för materiella saker.
Varje människa behöver en tro och tillit, alla måste vandra sin väg och praktisera livets dygder och inte hindra andra människors rätt till framåtskridande.

Hur det var från början

I gamla tider levde människorna i vildmarkens grottor omgivna av fåglar och djur, de körde iväg kylan genom sina egna energier och undgick den heta sommaren genom att leva i skuggan.
De beundrade inte berömmelse och förtjänst och fick på så sätt ingen tunghet i hjärtat, de fick ingen kroppslig trötthet genom att söka en hög position, därför kan knappast någon invaderas av externa patogener i denna lugna och enkla omgivning.
Så därför, när någon blev sjuk var varken medicin eller någon annan behandling nödvändig för att läkas, det var tillräckligt att separera tankar och sinne åt för läkas.”

”Yellow Emperor’s Canon of Internal Medicin

Detta är ett exempel på den psykologi som används inom det Taoistiska sättet att läka och är ursprunget till den traditionell Kinesisk Medicinen.
Genom att ha balans i livet och leva sitt liv i förhållande till det naturliga och alltet så räckte det för att justera sin obalans efter insikten av orsaken till sjukdomen. Detta är även beskrivet i ”I Ching”:

Människornas öden följer fasta lagar. Men människan kan själv gestalta sitt öde. Genom sitt uppträdande utsätter hon sig för välsignelsebringande eller fördärvbringande krafters inflytande”

(I Ching, Vers 15)

Secrets of the Golden Flower

Secrets of the Golden Flower är tankar och ett tillvägagångssätt hur man kunde separera tankar och sinne åt. Secret of the Golden Flower innehåller uråldriga filosofiska tankar och idéer om hur livet bör och skall levas. Dessa kommer från den Taoistiska, Konfucianska och Buddhistiska världsåskådningen och bygger på förhållandet till livet, vad är viktigt, hur bör vi leva, till vilken nytta, till våra medmänniskor etc. Det är en slags studie och regler av moral och etik, vilket vår moderna värld behöver ta till oss mer av. Secrets of the Golden Flower sägs vara skriven under Tang-dynastin (618-907 e.Kr) av en Taoistisk munk vid namn Lu Yen (annat namn är Lu Tung-pin, född 755 e. Kr) där kärnan kan sammanfattas med ett kinesiskt ord Tài Yĭ, ljuset som läker livet.
Termen Tài Yĭ har getts till det som inte har någon eller någonting ovanför sig. Hemligheten till livets elixir består i att agera utan agera.http://www.hitwebcounter.com/htmltutorial.php

<>