Kategoriarkiv: Livsfilosofier

Buddhism

Buddhismen

Buddhism är en religion baserad på den undervisning och den lära som tillskrivs Siddharta Gautama Buddha. Buddhismen uppstod någon gång under perioden från 500-talet till 300-talet f.Kr. i det område som motsvarar nuvarande norra Indien. Den spreds sedan i östra Asien och kom att blandas med många kulturer och traditioner. I dag finns främst tre inriktningar inom buddhismen, med sinsemellan såväl stora som små skillnader; theravada, mahayana och vajrayana. Mahayana har i sin tur en rad undergrenar, såsom zenbuddhism, sukhavatibuddhism och nichirenbuddhism. Läs mer

Konfucianism

Konfucianismen

Konfucius föddes år 551 f.Kr. i staten Lü nära staden Qufu i nuvarande provinsen Shandong. Han hette Kong i efternamn och Qiu i förnamn samt hade hedersnamnet Zhongni. Ofta kallades han Kongzi eller Kong Fuzi och fuzi betyder ungefär ”mästare”. Konfucius är det latinska namn som jesuitiska missionärer gav honom på 1600-talet. Det område som vi idag kallar för Kina var på Konfucius tid uppdelat i ett antal stater. Läs mer

Taoism

Taoismen

Lao Zi (老子), även stavat Laozi, Lao Tzu och Lao Tse, ordagrant ”den gamla mästaren”, enligt tradition kallad Li Er (李耳), född och död någonstans runt 500-talet f.Kr. Även om hans existens inte är dokumenterad betraktas han som taoismens grundare samt dess förste filosof och anges som författare till Tao te Ching (Boken om vägen) Tao kan översättas till vägen och i Lao Zi’s anda får ordet betydelsen den inre vägen eller den andliga vägen. Läs mer