Kategoriarkiv: Tankar om livet

Att vårda och nära livet

Vår uppgift är att leva vårt liv.
De kan dock vara ångestfyllt eftersom vi inte vet vad som händer oss efter döden. Att allt var förgäves kan vara förödande.
Vi har ingen kristallkula som vi kan konsultera för att se in i framtiden, vi är tvingade att vänta och se.
För att klara av väntan behöver vi tröst och stöd och det kan vi få genom att vi engagerar oss i livet och inser att vår uppgift är att leva livet med så få störningar i tillvaron som det överhuvudtaget går.
Njut och upptäck vad alltet har att erbjuda.
Att göra det ställer dock krav på hur du uppför dig i livet.

Tankar om livet 4

Klarheten är viktig

© Bild: Tomas von Walden ”Medaljong på vägg i förbjudna staden, Beijing”

Livslusten, den vibrerande vitaliteten, är i hög grad beroende av hur vi använder våra hjärnor. Våra psyken blir dimmiga och störda när vi använder den felaktigt. Om vi bara fokuserar på sådant som vi inte kan kontrollera – om människor inte gillar oss, vad som hänt i det förflutna, vad som kommer att hända i framtiden – leder den felaktiga fokuseringen till grus i maskineriet. Anledningen är enkel: vår hjärna är konstruerad för att lösa problem; om Du fokuserar på något Du inte kan ändra på, ger Du den ett olösligt problem att lösa. Ställd inför ett sådant problem rusar hjärnans tankar hit och dit till den blir utmattad eller inte längre går att styra förrän Du ger upp och riktar tankarna mot något annat.

Slentriantänkandet är en annan producent av mental dimma. När vi hälsar den nya dagen med samma gamla mentala attityder och uppfattningar, är det ganska lätt att se vad resultatet blir. I själva verket ställs vi i varje ögonblick inför en helt ny situation och därför är det nödvändigt att vi tänker spontant.

 

Tankar om livet 3

Sjukdom

Sjukdom kan inte helt läkas med medicin och det finns sjukdomar som medicin inte kan behandla.

Vad är anledningen till det?

Mänga sjukdomar är ett resultat av vårt ohälsosamma sinnelag, även piller och genialiska kurer kan inte på ett lätt sätt läka sinnets sjukdomar. När det finns en sjukdom i kroppen måste man förstå den med Hjärtat. När det gäller sjukdomar i Hjärtat måste vi använda medicin för Hjärtat och att använda medicin för Hjärtat är att läka sjukdomar i kroppen.
”Finns det vilja så finns det en lösning” men vilja eller ett åtagande i sig är inte tillräckligt, jag måste även praktisera det.

Hur gör man det?

Jag behöver förändra synsättet på hur jag ser på mitt eget liv.

Tankar om livet 2

Att leta efter det goda i allt

Genom att leta efter godhet i allt och alla så har du en metod för att läka och läkas. Om du använder det bra så kommer din familj bli harmonisk, din kropp njuter av en perfekt hälsa och dina affär går smärtfritt. Om du tittar på människor och bara ser godhet i dem ser du Buddha i dem så betyder det att du själv är en levande Buddha. Om du omvänt bara ser människors fel och brister, att du bara ser demoner runt omkring dig slutar det med att du blir mer demonisk än demonerna själva. Så småningom är din kropp påverkad av sjukdom, är inte det detsamma som att bli en demon?

Tankar om livet 1

Emotioner uppstår när
våra relationer med andra är störda
Det handlar om att se sin egen delaktighet
i det som sker.

Vi behöver regler och rutiner
så att vi får ett
korrekt uppträdande
Vår själviskhet behöver hållas i strama tyglar.

Tomas von Walden 1997