Taoistiska citat 1

I Tao Te Ching fastställs det att:

Att veta att man inte vet är bäst
att inte veta att man inte vet är en sjukdom
Bara den som vet att han är sjuk
blir fri från sjukdomen
Den ädla människan är inte sjuk
ty han känner igen sjukdomen som sjukdom
Därför är han inte sjuk

© Bild: Tomas von Walden