DE FEM ANDARNA

Andarna. Gudomligheten. Den vitala principen. Någonting fantastiskt, Shen Ming, den utstrålning vi manifesterar till vår omgivning. Det handlar om vår existens och var vi kommer ifrån. Vad är det som driver oss, vad är det som får oss att agera som vi gör? Varför blir det inte som vi tänkt oss på vår resa genom livet? Vad är meningen med vårt liv och vad är tanken på vår uppgift, har vi någon uppgift, eller kommer vi till livet för att sen försvinna ut i tomheten?

När det gäller TCM och på det sätt man beskriver hjärtats roll, så säger man att hjärtat skall vara i tomhet. I vår västerländska värld är tomhet något som ger en negativ klang men i kinesisk mening är tomhet en avsaknad av hinder, en fri kommunikation, att vara klar för att ta emot.

Andarna beskriver det alternerande uttrycket av de naturliga krafter som öppnar upp genom influenser av himlens auktoritet. Himlen penetrerar och instruerar hela mänskligheten. Andarna är himlen inom oss. De leder oss, skyddar oss och därför måste vi skydda dem. Det gör vi bäst genom att vi tar tillvara innehållet i det liv som andarna försett oss med, det enda vi behöver göra är att manifestera och godkänna deras närvaro. När andarna finner en naturlig dygd (fullkomlighet) får den livet att skina. Livets mening och hur vi uppför oss lyses upp genom en praktfull flamma av vad som är specifikt himmelskt inom oss, andarna. Andarnas strålande aktivitet distribueras av de hjälptrupper som är underordnade hjärtats kraft. Resultatet är märkbart i livets alla aspekter. Det syns hos varje människa genom ett dygdigt (sedesamt) och effektivt uppförande, med skinande klara ögon och med ett friskt rosa lyster i ansiktet. En individ som är i besittning av sin dygd utstrålar sin andes ljus, Shen Ming, till växter, djur, människor och alla mår bra i dennes närvaro.

Vilka är då andarna och vad representerar de? I stort sätt så menar man att andarna är den djupa andlighet som himlen skapar inom oss som gör att vi är ett levande exempel på den storhet och perfektion som himlen är. Ett annat ord för andarna är själsaspekter, alltså det som gör att vi i den materiella fysiska tillvaron väljer den väg som vi tycker det är värt att vandra på, men vi får inte glömma bort syftet med vårt liv därför då kan inte hjärtat härbärgera andarna/själsaspekterna. Andarna är livets instruktioner om hur livet bör levas, resultatet blir ett långt och hälsosamt liv där vi tar ansvar för vår egen lycka.

Andarna är fem till antalet och de är relaterade till människans inre organ och då till Zang (Yin) organen. Dessa organ är vitala för livets existens och försörjer livets vitalitet, utveckling och framåtskridande. Klicka här för att få en beskrivning av de olika andarna

En del menar att vi borde han en instruktionsbok med oss när vi föds som beskriver hur vi ska leva livet och hur vi ska göra när det blir en störning i det.

Det är precis det andarna representerar, en instruktionsbok. Inte instruktioner som talar om i detalj hur livet skall framskrida utan mer som direktiv och förslag som leder till ett dygdigt leverne. Instruktioner över de möjligheter vi har till utveckling, hälsa och ett långt liv. Detta har himlen försett människan med därför att detta är himlens budskap för en lycklig tillvaro på jorden.

Det enda sätt vi kan ha en kommunikation med himlen på är att vara så tom i hjärtat att andarna, shen, kan komma och gå som de vill.Att tänka på någonting som ett tillstånd av stillhet utan någon aktivitet, för att sedan tänka på samma sak i en process av aktivitet är samma sak som att tala om vägen och dygden, Tao Te. En distinktion mellan vägen och dygden är att när du precis begrundat det som existerar finns det ingen bild, det finns bara en stillhet från din sida som väntar på en manifestation. Att vänta på en manifestation behöver nödvändigtvis inte vara att något uppenbaras, du är bara i tomheten.