En resa i nuet

EN RESA I NUET

Att observera nuet för att studera det förflutna för att leva i framtiden

Den mångtusenåriga Österländska livsfilosofin om livet har alltid haft ett grundläggande mål:

”Att livet ska levas med minsta möjliga motstånd”

Med det menas att vi själva är ansvarig för vår egen resa i livet i helheten.

© Bild: Tomas von Walden

Denna kurs, ”En resa i nuet”, har sitt fundament i de österländska livsfilosofierna Taoism, Konfucianism, Buddhism och Kinesisk livsfilosofi. Tankar och idéer som fortfarande i vår moderna tillvaro har en stor aktualitet eftersom ”livet i sig självt” inte har förändrats. Dessa livsfilosofier kan hjälpa oss att förstå livets mysterium och skapa ett balanserat och hälsosamt liv. Få insikter och bli inspirerad till att kunna göra de förändringar för att få livet till det du vill.