Buddhism

Buddhismen

Buddhism är en religion baserad på den undervisning och den lära som tillskrivs Siddharta Gautama Buddha. Buddhismen uppstod någon gång under perioden från 500-talet till 300-talet f.Kr. i det område som motsvarar nuvarande norra Indien. Den spreds sedan i östra Asien och kom att blandas med många kulturer och traditioner. I dag finns främst tre inriktningar inom buddhismen, med sinsemellan såväl stora som små skillnader; theravada, mahayana och vajrayana. Mahayana har i sin tur en rad undergrenar, såsom zenbuddhism, sukhavatibuddhism och nichirenbuddhism.

Buddhismens grundläggande lära kan sammanfattas i de fyra ädla sanningarna. Enligt dessa innehåller livet en oundviklig dukkha – lidande eller otillfredsställelse – som orsakas av människors starka begär efter många olika saker, såsom ett långt liv, njutning, och så vidare. Enligt buddhismen är den enda lösningen på dukkha den åttafaldiga vägen. Det sätt på vilket buddhismen utövas skiljer sig dock mellan olika traditioner. Trots att samtliga följer den åttafaldiga vägen, kan utövandet se mycket annorlunda ut.
Buddhismen är en världsreligion som år 2010 hade omkring 500 miljoner utövare, vilka utgjorde omkring 7% av världens befolkning.

Av alla religiösa benämningar av Buddhismen i Kina så är förmodligen Chan Buddhismen den mest berömda. Utövning av Chan utgör en särskild del av den klassiska Buddhistiska undervisningen och den är känd som ”överföring av sinne-till-sinne”.
Praktiserandet av Chan Buddhism är berömd för sin ”stöt” ett speciellt ögonblick när utövaren upplever en stund (ett tillfälle när sinnet är fri från tankar) av ”tomhet”.
Stöten tillåter utövaren att nå ett tillstånd där man lämnar den yttre stimuleringen och når det verkliga ”Jag”, betydelsen av helhet. När denna punkt är nådd förstår utövaren helt och hållet att hans känslor, upplevelser och tankar inte tillhör ”Jag”.