Livslust, Vitalitet, Livet

Parga, Grekland 2020

Under 14 dagar på en plats där det finns ett lugn, en välkomnande famn, god mat, sol och bad och intressanta omgivningar kopplar du bort den inlärda vardagen för att starta ditt livslustprogram utan stress, utan krav.

Du är i Parga i två veckor och under 7 kursdagar tar du till dig ett 7 – minuters program för förändring inom 5 områden av ditt liv för att öka din vitalitet och livslust.