Renji

© Bild: Tomas von Walden

MÄNSKLIGA RELATIONER
RENJI

Detta är en livsfilosofi om hur man inom Kinesisk livsfilosofi och Kinesisk medicin ser de mänskliga relationerna som en anledning till hälsa, lycka och välbefinnande.
Mänskliga relationer av vilket slag de än må vara påverkar livet, de dagliga val vi gör i livet och vår hälsa. Beroende på om mötet med en annan människa varit av positiv eller negativ karaktär så styrs vår framtid och hälsa av detta möte.
Kunskap om Renji lär oss förstå kraften och energin i de relationer vi skapar med omvärlden. Med kunskap om De fem rörelsernas/energiernas påverkan på vårt liv förstår vi kraften och energin bakom ett möte med en annan människa, och hur det påverkar oss.
Kunskapen om Renji förser oss även med möjligheten att läka gamla sår som fortfarande är öppna inom oss.

Vad är det viktigaste:
– att ge det som plågar oss kraft, genom att vi fortfarande låter oss påverkas av gamla händelser?
– Eller är vårt eget liv det viktigaste?

Renji förändrar vår Karma så vi kan komma vidare i livet.
Inom Taoismen menar man att man ska kultivera/odla sin mänsklighet, att man ska bli en levande Buddha. Konfucianismen ger oss riktningen hur vi ska interagera med andra människor. Buddhismen ger oss insikter om varandets väg, kärlek, empati. ödmjukhet, förståelse och insikten om hur viktiga vi är, för utan oss finns ingenting. Dessa livsinsikter som erbjuds oss kan vi sammanfatta med ett ord Renji.

Kursen ”Resa hem, till framtiden” är en kurs som tar upp den Österländska psykologiska grundsynen som är Secret of the Golden Flower, XIAO och Renji (se under rubriken kurser i menyfältet).