Tänkvärda ord 24 april 2019

Ord som uttrycker det väsentligaste

Rätt sorts kunskap
För att man ska vara försedd med nödvändiga verktyg på livets resa.

Vishet
För att man ska vara säker på att man på bästa sätt använder sin samlade kunskap från det förflutna för att upptäcka sitt ”nu”.

Medkänsla
För att man ska kunna acceptera och förstå andra som är olika en själv när man på sin väg genom livet rör sig med dem eller genom dem eller omkring dem.

Harmoni
För att kunna acceptera livets naturliga gång.

Kreativitet
För att hjälpa en att förverkliga och erkänna nya alternativ liksom stigar som inte är utmärkta på kartan.

Styrka
För att stå emot rädslan och kunna gå framåt, trots osäkerheten och utan garantier eller betalning.

Frid
För att man ska kunna koncentrera sig.

Glädje
För att man ska kunna vara full av sånger, skratta och dansa under den långa vägen.

Kärlek
Den ska vara en ständig vägvisare för att nå den största medvetenheten som människan är kapabel till.

Enhet
Vilket för oss tillbaka till utgångspunkten, den plats där vi är ett med oss själva och med alla ting.

Att leva i kärlek är att leva i livet, och att leva i livet är att leva i kärlek, att leva i livet och kärlek är att leva i nuet.