Att vårda och nära livet

Vår uppgift är att leva vårt liv.
De kan dock vara ångestfyllt eftersom vi inte vet vad som händer oss efter döden. Att allt var förgäves kan vara förödande.
Vi har ingen kristallkula som vi kan konsultera för att se in i framtiden, vi är tvingade att vänta och se.
För att klara av väntan behöver vi tröst och stöd och det kan vi få genom att vi engagerar oss i livet och inser att vår uppgift är att leva livet med så få störningar i tillvaron som det överhuvudtaget går.
Njut och upptäck vad alltet har att erbjuda.
Att göra det ställer dock krav på hur du uppför dig i livet.