Tankar om livet 1

Emotioner uppstår när
våra relationer med andra är störda
Det handlar om att se sin egen delaktighet
i det som sker.

Vi behöver regler och rutiner
så att vi får ett
korrekt uppträdande
Vår själviskhet behöver hållas i strama tyglar.

Tomas von Walden 1997