Tankar om livet 4

Klarheten är viktig

© Bild: Tomas von Walden ”Medaljong på vägg i förbjudna staden, Beijing”

Livslusten, den vibrerande vitaliteten, är i hög grad beroende av hur vi använder våra hjärnor. Våra psyken blir dimmiga och störda när vi använder den felaktigt. Om vi bara fokuserar på sådant som vi inte kan kontrollera – om människor inte gillar oss, vad som hänt i det förflutna, vad som kommer att hända i framtiden – leder den felaktiga fokuseringen till grus i maskineriet. Anledningen är enkel: vår hjärna är konstruerad för att lösa problem; om Du fokuserar på något Du inte kan ändra på, ger Du den ett olösligt problem att lösa. Ställd inför ett sådant problem rusar hjärnans tankar hit och dit till den blir utmattad eller inte längre går att styra förrän Du ger upp och riktar tankarna mot något annat.

Slentriantänkandet är en annan producent av mental dimma. När vi hälsar den nya dagen med samma gamla mentala attityder och uppfattningar, är det ganska lätt att se vad resultatet blir. I själva verket ställs vi i varje ögonblick inför en helt ny situation och därför är det nödvändigt att vi tänker spontant.