FEMA™, för terapeuter

En specialkurs för dig som arbetar som terapeut och vill arbeta med ett helhetstänkande.
Att använda sig av Kinesisk Psykolog, Kinesisk Livsfilosofi och
De 5 energierna i ett mänskligt möte, att kunna se den grundläggande orsaken till obalansen

Fysiskt
Emotionellt
Mentalt
Andligt

 Välkommen till

FEMA™!

En specialkurs i ett helhetstänkande baserat på den Taoistiska, Konfucianska och Kinesiska medicinens Psykologi med tankar om hur livet bör levas och vad som händer i det energetiska systemet när vi inte lever det liv vi vill/ska. Hur sjukdomar och obalanser uppstår på grund av detta och vilka de bakomliggande faktorerna är som skapar denna disharmoni enligt de österländska livs-, teorierna och filosofierna.

  • Kursen ger dig möjlighet att upptäcka den grundläggande orsaken till en människas problem oavsett vad den består av.
  • Kursen ger dig möjlighet att hitta framkomliga vägar till läkning och förändring.
  • Kursen ger dig verktygen till att se vilka framtida möjligheter en människa har.
  • Kursen ger dig incitamenten till att vägleda och stötta en människa till en stabilare och enklare tillvaro. 

Det blir mer och mer aktuellt att uppmärksamma människors psykiska ohälsa. FEMA kopplat till den Kinesiska Medicinen är ett effektivt och verksamt verktyg att aktualisera vår tids viktigaste orsak till sjukdom och obalanser.
Kursen är på 3 dagar (fre – sön), det finns även en fördjupning om man vill ha en djupare kunskap i FEMA.

 

Vill du veta mer? Kanske ha en folder?
Kontakta oss då på mail: taiyi@kroppsharmoni.nu
Kursen hålls hos oss i Landskrona.

Hälsningar
TaiYi Kropps Harmoni
”Utbildningscenter”

Tomas von Walden