Energi

En kurs i energi

 

En insiktskurs i Qi, energi.
De grundläggande teoremen i Kinesisk Medicin och TCM

”Levande juveler”, Koi. © Bild: Tomas von Walden

Detta är kursen för dig som är nyfiken på, eller vill få insikter i bakgrunden till de läkande principer, dess teori och filosofi enligt Kinesisk Medicin och den Taoistisk livsfilosofins tankar för skapandet av hälsa, balans, lycka och livsharmoni. Insikten om detta forntida läknings system handlar om den allomfattande energin, för att förstå hur viktigt det är att underhålla och hushålla den för att uppnå hälsa, vitalitet och ett långt liv.
Denna kurs handlar även om ett sätt att leva och det enligt ett forntida förhållningssätt till livet, naturen och himlen.
Man förstod koppling mellan hälsa och sitt eget ansvar för att uppnå det både fysiskt, emotionellt, mentalt och spirituellt.
Livet ska levas och upplevas samtidigt som man behöver ta hand om sig för att kunna göra det.
Kursen handlar om att få nödvändiga insikter om det viktigaste teoremen i den Kinesiska medicinens filosofi och teori om den energi som ligger bakom livet och dess uppkomst, hälsa och välbefinnande

Kursen har följande upplägg:

Dag 1
Denna dag ägnar vi åt den grundläggande principen i allt, Qi.

Vad är Qi och varför är den så viktig.

Dag 2 
Handlar om YinYang. Alla pratar om Yin och Yang men få vet egentligen vad det är och varför detta teorem är så viktigt.

Dag 3 – 5  Här tar vi upp teoremet om ”De fem energierna/rörelserna” som ligger till grund för att kunna diagnosticera och behandla symtom med Kinesisk medicin och TCM.

Fem inspirerande dagar med massor av insikter om energi och dess begrepp.

Agera på sådant sätt att Qi inte blockerar eller stagnerar
Av hertig Zhao från ”Vår och höstannalerna

Vill du ha mer information om innehåll priser och tider så beställ en folder genom att klicka här på ”Beställ information” !