Österländsk psykologi

Ordet ”psykologi” i en klassisk betydelse är väldigt träffande när det gäller den del i Kinesisk läkekonst som handlar om den Taoistiska alkemin och är en viktig men tyvärr förbisedd aspekt av i det modernare TCM.
Det man kallar de ”Fem Andarna ”är Taoismens karta över det mänskliga psyket. Systemet tillhandahåller en mytisk symbolisk syn på det neurologiska systemet och ligger till grund för den Kinesiska Medicinens psykologi. De Fem Andarna kan även förstås som den Taoistiska versionen av det Indiska Ayur Vediska chakrasystemet. Precis som att varje chakra relateras till en speciell nivå av medvetande så relateras varje ande till en speciell aspekt av medvetenhet.
En förståelse av de fem andarna är nyckeln som öppnar dörrarna till den Taoistiska psyko-spirituella alkemin. Med andra ord, det ger oss möjligheten att förändra och agera för att göra framtiden till den tid som blir den bästa tiden i mitt liv.

Livets resa enligt Kinesisk livsfilosofi består av tre komponenter:

  1. Var kommer vi ifrån, Xiao hjälper oss med det.
  2. Var befinner vi oss just nu, Secret of the Golden Flower är analysen
  3. Vart är vi på väg, Renji berättar om hur vi bör agera för att framtiden ska bli så som vi vill ha den.

Siffran tre i den Kinesiska nummerologin står för kraft, energi Qi. Det som får oss att agera som för oss framåt till våra livsmål. Livet vill framåt inte bakåt och framför allt inte stå still. Vår Qi är den vitala kraft som gör att vi lever eller inte lever.
Qi är alltid närvarande.

Qi är det som skapar allt och som vi hela tiden omger oss med, som finns i oss, som vi skapar, som vi gör oss av med.
Målet med Kinesisk medicin, TCM och den Österländska psykologin är transformation, omorganisation och andlig uppgradering av det organiska livet. Med andra ord ”att förändra det som skadar till det som istället läker”.