XIAO

Från forntid till nutid

XIAO
Livets uppkomst

 

Kinesisk livsfilosofi - XIAO

© Bild: Tomas von Walden

Xiào, är insikter och en livsfilosofi om vad som skapar obalans, disharmoni och sjukdomar, att uppnå social harmoni och stabilitet.
Xiào berättar hur vi förhåller och kanske bör förhålla oss, till oss själva och omvärlden, hur vi uppför oss.
Vi talar om vad bra familjerelationer betyder för vår hälsa och framgång i livet.
Familjen är roten, uppkomsten till vårt liv, därför behöver roten vara frisk, det är från den vi hämtar vår kraft. Xiao, livets ursprung.

Xiào ger oss tankar och förslag om hur vi kan bygga hållbara plattformar i livet, för att dessa inte ska skapa oro och disharmoni.
Med dessa plattformar kan vi bygga framtida relationer som är hållbara och utvecklande.

Xiao

Vad är Xiào?

Xiào är den läkande kärnan i den Kinesiska Medicinen, Taoismen och Konfucianismen, att praktisera Tao Te, att finna sin väg i livet, att bli sann mot sig själv och i sitt agerande, att bli sann i sina ord, det sanna Tao. När man talar om Tao så lämnar man inte sig själv.
De som är i kontakt med Tao har följande kvalitéer:

* Man lever som om man har dött.
* Man älskar som om man inte älskar någon
* Man är så vis därför att sinnet är i tomhet
* Man är så stark eftersom det finns mildhet i hjärtan.

Xiao handlar om respekt, ansvar och insikt om livet och dess rätta väg.
Ens Karma utformas av praktiserandet av Xiào.

Xiào är:
– Att finna sin unika plats i livet.
– Att inte tillåta emotioner kontrollera och styra livsvalen.
– Att bli frisk, att läka och det handlar inte om att veta utan det handlar om att agera.
– Att kunna återgå till hur livet verkligen är.
– Att respektera sina förfäder och vörda dessa.
– Att uppnå social harmoni och stabilitet i livet

Insikt skapar ingen förändring, det gör bara själva agerandet.

Kursen ”Resa hem, till framtiden” är en kurs som tar upp den Österländska psykologiska grundsynen som är Secret of the Golden Flower, XIAO och Renji (se under rubriken kurser i menyfältet).