Författararkiv: admin

En resa i nuet

EN RESA I NUET

Att observera nuet för att studera det förflutna för att leva i framtiden

Den mångtusenåriga Österländska livsfilosofin om livet har alltid haft ett grundläggande mål:

”Att livet ska levas med minsta möjliga motstånd”

Med det menas att vi själva är ansvarig för vår egen resa i livet i helheten.

© Bild: Tomas von Walden

Denna kurs, ”En resa i nuet”, har sitt fundament i de österländska livsfilosofierna Taoism, Konfucianism, Buddhism och Kinesisk livsfilosofi. Tankar och idéer som fortfarande i vår moderna tillvaro har en stor aktualitet eftersom ”livet i sig självt” inte har förändrats. Dessa livsfilosofier kan hjälpa oss att förstå livets mysterium och skapa ett balanserat och hälsosamt liv. Få insikter och bli inspirerad till att kunna göra de förändringar för att få livet till det du vill.

Livslust, Vitalitet, Livet

Parga, Grekland 2020

Under 14 dagar på en plats där det finns ett lugn, en välkomnande famn, god mat, sol och bad och intressanta omgivningar kopplar du bort den inlärda vardagen för att starta ditt livslustprogram utan stress, utan krav.

Du är i Parga i två veckor och under 7 kursdagar tar du till dig ett 7 – minuters program för förändring inom 5 områden av ditt liv för att öka din vitalitet och livslust.

Av Menicus

Om Du misslyckas med
att förstå ord, tankar och känslor.
oroa dig inte för det i ditt hjärta.
Försök inte förstå det genom
att tänka på det, därför att om Du
inte har förmågan att uttrycka det
klart och meningsfullt, kommer
ansträngningen av tänkandet
bara resultera i en ökning av
osäkerhet och förvirring.
När allt fungerar bra och allt
transformeras bra, ger det klarhet
i ditt hjärta och sinne.
Qi ger dig kraft till ditt liv.

Meniscus

Tänkvärda ord 24 april 2019

Ord som uttrycker det väsentligaste

Rätt sorts kunskap
För att man ska vara försedd med nödvändiga verktyg på livets resa.

Vishet
För att man ska vara säker på att man på bästa sätt använder sin samlade kunskap från det förflutna för att upptäcka sitt ”nu”.

Medkänsla
För att man ska kunna acceptera och förstå andra som är olika en själv när man på sin väg genom livet rör sig med dem eller genom dem eller omkring dem.

Harmoni
För att kunna acceptera livets naturliga gång.

Kreativitet
För att hjälpa en att förverkliga och erkänna nya alternativ liksom stigar som inte är utmärkta på kartan.

Styrka
För att stå emot rädslan och kunna gå framåt, trots osäkerheten och utan garantier eller betalning.

Frid
För att man ska kunna koncentrera sig.

Glädje
För att man ska kunna vara full av sånger, skratta och dansa under den långa vägen.

Kärlek
Den ska vara en ständig vägvisare för att nå den största medvetenheten som människan är kapabel till.

Enhet
Vilket för oss tillbaka till utgångspunkten, den plats där vi är ett med oss själva och med alla ting.

Att leva i kärlek är att leva i livet, och att leva i livet är att leva i kärlek, att leva i livet och kärlek är att leva i nuet.

Bergets topp

Uppe på bergets topp,
där vinden blåser hårt
runt min kropp,
jag söker livet.

Jag vänder mitt ansikte mot norr
och väntar.

Jag vänder mitt ansikte mot söder
och öppnar mina ögon.

Jag lyssnar åt öster.

Jag förnimmer åt väster.

Högt uppe på bergets topp,
där vinden blåser hårt,
söker jag livets väg.

Från norr kommer anden.
Från söder kommer ljuset.
Från öster kommer tanken.
Från väster kommer själen.

Tomas von Walden 2002